E-Pątnów

E-Pątnów – lepsza edukacja dla lepszej przyszłości
uczniów i uczennic w Gminie Pątnów

Projekt „E-Pątnów –  lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”  RPLD.11.01.02-10-0018/18 służy podniesieniu jakości edukacji w Gminie Pątnów w okresie 15.10.2018 – 31.08.2020. Działania projektowe skupiają się na 2 grupach beneficjentów – uczniach uczennicach oraz nauczycielach i nauczycielkach Szkołach Podstawowych w Dzietrznikach, Pątnowie i Załęczu Małym oraz na doposażeniu samych placówek. W toku realizacji projektu 204 uczennic i 212 uczniów tych szkół uzyska kompleksowe wsparcie dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych z matematyki, języków obcych, informatyki, przedmiotów przyrodniczych oraz nabędzie kompetencje uniwersalne niezbędne na rynku pracy, a to umiejętność pracy w grupie, innowacyjność, kreatywność.                                                                                

Kadra szkół (46K 6M) zostanie objęta doskonaleniem zawodowym wdrażającym do nowoczesnego, efektywnego nauczania, z wykorzystaniem metod badawczych i doświadczalnych, narzędzi TIK oraz dotyczącym pedagogiki specjalnej. Wszystkie działania wynikają z przeprowadzonej diagnozy, a ich rezultaty będą wydłużone w czasie.

Dofinansowanie z EFS – 1.145.976,63

Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu

„E-PĄTNÓW- LEPSZA EDUKACJA DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI UCZNIÓW

 I UCZENNIC W GMINIE PĄTNÓW”

w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
obowiązuje od 28.09.2020 r.

NAZWA ZAJĘĆ

 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

DATA

GODZINY REALIZACJI

WTOREK

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego kl. VI - VII

Monika Dominiak

29.09.2020

15.30 – 17.00

(2 godz.)

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

Kl. VI b

Katarzyna Janeczek

29.09.2020

06.10.2020

13.10.2020

20.10.2020

27.10.2020

 

7.15 – 8.00 (1 godz.)

 

 

 

 

 

CZWARTEK

Koło języka angielskiego kl III

Monika Dominiak

01.10.2020

 

8.10.2020

15.10.2020

12.45 -15.45

 (4 godz. )

12.45 – 15.00

(3 godz.)

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego kl. VI - VII

Monika Dominiak

29.09.2020

14.30-16.45

(4 godz.)

PIĄTEK

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego kl. VIII

Katarzyna Janeczek

02.10.2020

09.10.2020

16.10.2020

23.10.2020

30.10.2020

17.00 – 19.15

(3 godz.)

Koło języka angielskiego kl.IV

Monika Dominiak

9.10.2020

14.30-16.00

(2 godz.)

SOBOTA

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

Kl. VI b

Katarzyna Janeczek

17.10.2020

9.00 – 12.00

(4 godz.)

 

 

Zajęcia z terapii pedagogicznej gr. V w dniach 8-9.09.2020 r. z Panią Martyną Banach nie odbyły się. Zostaną zrealizowane w innym terminie. 

 

Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu

„E-PĄTNÓW- LEPSZA EDUKACJA DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI UCZNIÓW

 I UCZENNIC W GMINIE PĄTNÓW”

w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
obowiązuje od 02.09.2020 r.

NAZWA ZAJĘĆ

 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

DATA

GODZINY REALIZACJI

PONIEDZIAŁEK

Akademia Matematyczna

Gr. I

Wioletta Grudzka

07.09.2020

14.09.2020

21.09.2020

11.45 – 13.25 (2 godz.)

(3 godz.)

Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne kl. I-III

Martyna Banach

07.09.2020

14.09.2020

21.09.2020

28.09.2020

05.10.2020

13.30 0 14.15

Koło języka angielskiego kl.IV

Monika Dominiak

07.09.2020

14.09.2020

21.09.2020

28.09.2020

05.10.2020

12.10.2020

19.10.2020

26.10.2020

13.30 – 15.00

(2 godz.)

Zajęcia rewalidacyjne

Ewa Pietrzykowska

07.09.2020

13:30 - 15:30

(2 godz.)

 

WTOREK

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego kl. VI - VII

Monika Dominiak

08.09.2020

15.09.2020

22.09.2020

29.09.2020

15.30 – 17.00

(2 godz.)

Terapia pedagogiczna

Gr V

Martyna Banach

08.09.2020

15.09.2020

22.09.2020

29.09.2020

13.30 – 14.45

Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne kl. I-III

Martyna Banach

08.09.2020

15.09.2020

22.09.2020

29.09.2020

12.40 – 13.25

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

Kl. VI b

Katarzyna Janeczek

08.09.2020

15.09.2020

22.09.2020

29.09.2020

06.10.2020

13.10.2020

20.10.2020

27.10.2020

 

7.15 – 8.00 (1 godz.)

 

ŚRODA

Zajęcia pozalekcyjne z przyrody gr I

Sylwia Smolarz

09.09.2020

16.09.2020

12.40 – 14.15

(2 godz.)

 

 

 

 

Koło języka angielskiego kl. VII

Monika Dominiak

09.09.2020

16.09.2020

23.09.2020

30.09.2020

14.30 – 16.00 (2 godz.)

Terapia pedagogiczna gr V

Martyna Banach

09.09.2020

16.09.2020

23.09.2020

13.30 – 14.15

CZWARTEK

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

Kl. VI b

Katarzyna Janeczek

03.09.2020

 

12.30 – 15.00

 (2 godz.)

Koło języka angielskiego kl III

Monika Dominiak

03.09.2020

10.09.2020

17.09.2020

24.09.2020

01.10.2020

12.45 -15.45

 (4 godz. )

 

 

12.45 – 15.00

(3 godz.)

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego kl. VI - VII

Monika Dominiak

08.10.2020

15.10.2020

22.10.2020

12.45 – 15.45

(4 godz.)

12.45 – 14.15

(2 godz.)

Zajęcia rozwijające z matematyki

Andrzej Hampel

03.09.2020

12.40 – 13.25

PIĄTEK

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego kl. VIII

Katarzyna Janeczek

04.09.2020

18.09.2020

25.09.2020

02.10.2020

09.10.2020

16.10.2020

23.10.2020

30.10.2020

17.00 – 19.15

(3 godz.)

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

kl. IV - VI

Martyna Banach

25.09.2020

14.15 – 15.00

Koło języka angielskiego kl. VI a

Monika Dominiak

04.09.2020

14.30 – 16.45

(3 godz.)

SOBOTA

Zajęcia pozalekcyjne z przyrody gr II

Sylwia Smolarz

05.09.2020

9.00 – 12.00

(4 godz.)

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Kl. IV - VI

Martyna Banach

05.09.2020

12.09.2020

19.09.2020

 

8.00 – 11.45

Zajęcia logopedyczne

 

Małgorzata Sobiela-Woźniak

 

05.09.2020

 

9.00 – 12.00

(4 godz.)

Akademia Matematyczna

Wioletta Grudzka

05.09.202

12.09.2020

9.00 – 12.00

(4 godz.)

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

Kl. VI b

Katarzyna Janeczek

19.09.2020

17.10.2020

9.00 – 12.00

(4 godz.)

 


 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Unknown
Unknown
Accept
Decline